DZIENNICZEK - św. Siostra Faustyna Kowalska

DZIENNICZEK

By św. Siostra Faustyna Kowalska

  • Release Date: 2012-09-27
  • Genre: Christianisme

Description

Dzieło zaliczane jest do pereł literatury mistycznej w historii Kościoła. 

Ukazuje miłosierną miłość Boga do człowieka poprzez doświadczenie mistyczne prostej zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – s. M. Faustyny Kowalskiej oraz jej prorocką misję głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. 

"Dzienniczek" jest bogatym źródłem do poznawania tajemnicy miłosierdzia Bożego dla teologów i wszystkich wiernych.